Ajuntament de Piera

Data

Abril 2024

Projecte

Gestió de la deixalleria municipal

En aquest projecte i, a través de Komtainer, es gestiona la deixalleria municipal registrant tant les entrades de residus dels ciutadans, com les sortides de residus a entitats gestores. La gestió des de les deixalleries es realitza des d’una tablet equipada amb l’app de Komtainer, que agilitza el registre de residus.