Blog

Komtainer Lite, tota la gestió i el control dels residus dels municipis, al palmell de la mà. El nou sistema per la gestió de la recollida de residus pels ajuntaments i gestores de residus, aporta un augment del control i de la informació de la......

Komtainer Lite, és la nova solució pel control i la gestió de la recollida de residus. Ens trobem en un moment on el control, la gestió i la informació dels residus que es produeixen a cada municipi són essencials per poder reduir-los i incrementar el......