Per què fer servir Komtainer al teu municipi?

La producció de residus és, cada cop més, un problema al qual les organitzacions municipals han de fer front. Actualment, només es recicla el 30% dels residus generats i més de la meitat d’aquests es dipositen en abocadors.

Komtainer, el software integrat al Cloud per la gestió de la recollida de residus, ofereix solucions locals per reduir el volum de residus sòlids urbans, reutilitzar amb una visió circular i reciclar la brossa generada.

El sistema planteja una visió citizen centric. A diferència d’altres sistemes amb el focus en els residus o la recollida, Komtainer se centra a donar una solució completa als ciutadans, convertint-los en la part activa i principal del procés. D’aquesta manera, l’aplicació ofereix participació, identificació, comunicació i individualització dels usuaris.

D’entre les solucions integrals per la recollida de residus sòlids urbans, les funcionalitats i eines més destacades són:

· Lectura tags Porta a Porta: El sistema de lectures et permet utilitzar i llegir els TAG’S dels contenidors de diferents maneres. Amb sistema manual on el treballador ha d’accionar la lectura, o mitjançant la lectura continua on el treballador només ha d’acostar la canellera.

· Control àrees d’emergència: Mitjançant diferents tecnologies (QR, Bluetooth, pin o targetes) controla l’accés a les àrees d’emergència i redueix el vandalisme i l’ús de persones externes del municipi.

· Gestió punts de recollida (deixalleria): Gestiona els principals processos relacionats amb els punts de recollida, des de la identificació dels ciutadans, l’entrada i la sortida de residus…

· Sol·licituds de recollida: Configura el calendari de recollida sota demanda, les capacitats dels vehicles i deixa que els ciutadans gestionin de manera autònoma la petició de recollida.

· Pagament per generació: Amb totes les dades de comportament de l’usuari a tots els punts de recollida de deixalles, Komtainer permet facilitar els paràmetres que afectaran els preus segons taxes municipals.

· Control GPS de flotes: Controla i actualitza les flotes de recollida de residus i visualitza-les a l’aplicació en un mapa instantani.

· Gestió d’incidències ciutadanes: Ofereix als ciutadans la possibilitat de comunicar qualsevol incidència relacionada amb la recollida de residus i respon a l’instant amb l’apartat d’incidències de l’aplicació.

· Comunicació directa amb el ciutadà: Estableix un canal directe de comunicació amb els ciutadans, programa mails i envia notificacions automatitzades.

Amb aquestes principals funcionalitats, Komtainer ofereix als ajuntaments i serveis una plataforma que digitalitza i optimitza la gestió de recollida de residus dels municipis. Si vols treure’n el màxim rendiment, no dubtis a contactar amb nosaltres per a més informació!