Noves subvencions per fomentar la recollida selectiva de residus municipals.

El passat dia 7 de juliol del 2021, l’Agència de Residus de Catalunya van aprovar les bases per les subvencions del 2021 per a projectes per la recollida selectiva eficients de les diferents fraccions de residus municipals.

Aquestes subvencions són clau per seguir treballant en complir els objectius establerts a les normatives vigents.

Podran gaudir d’aquestes subvencions projectes de residus municipals:

Aquestes subvencions, seran una ona d’aire fresc a municipis i empreses dels sector que estan treballant i desenvolupant sistemes per tal d’aportar una solució en la recollida de residus.

Per saber-ne més feu click aquí