Mancomunitat La Plana

Data

Gener 2021

Projecte

Gestió d’àrees d’emergència

La Mancomunitat La Plana és una de les entitats pioneres en la implementació del sistema porta a porta. Des d’inicis de 2021 s’han implantat 16 àrees d’emergència, on els ciutadans s’identifiquen i poden accedir a través de l’app, amb l’obertura Bluetooth.

El sistema limita les freqüències d’ús i permet portar un registre de les aportacions ciutadanes.