Consorci de les 3 Comarques

Data

Desembre 2022

Projecte

Gestió integral de la recollida de residus sòlids urbans

El projecte del consorci de les 3 comarques (Priorat, Terra Alta i Ribera d’Ebre) dona servei als 46 municipis consorciats.

En aquest projecte, i a través de Komtainer, es gestionen 4 deixalleries mòbils i 4 de fixes. En la gestió de les deixalleries, es registren tant les entrades de residus dels ciutadans, com les sortides de residus a entitats gestores. La gestió des de les deixalleries es realitza des d’una tablet equipada amb l’app del Komtainer que agilitza el registre de residus.

Els ciutadans, a través de l’aplicatiu mòbil, poden obrir les àrees d’emergència segons la freqüència d’ús que s’hagi preconfigurat en cada tipus de ciutadà. L’obertura de les àrees d’emergència es realitza mitjançant tecnologia bluetooth o amb la lectura QR dels carnets virtuals.

L’aplicatiu mòbil també es converteix en una eina de comunicació entre el ciutadà i l’administració. Des del propi aplicatiu el ciutadà pot resoldre incidències de forma autònoma i, si és el cas, comunicar-les directament als responsables del servei. Per altra banda, els responsables de l’administració pública poden donar respostes de forma centralitzada.
En els pròxims mesos, està previst que s’ampliï el servei amb altres mètodes de recollida.