Consell Comarcal del Ripollès

Data

Febrer 2023

Projecte

Gestió d’àrees d’emergència i deixalleries comarcals

El Consell Comarcal del Ripollès gestiona, a través de la Fundació MAP, 4 deixalleries comarcals (3 de fixes i una de mòbil). Mitjançant Komtainer, els ciutadans s’identifiquen per anotar les aportacions a la deixalleria. A més a més, a través de Komtainer, es comuniquen les sortides de residus de les deixalleries als gestors de residus.

La Fundació MAP és una entitat socialment compromesa que treballa per oferir suports perquè les persones amb discapacitat o en situacions de vulnerabilitat al Ripollès gaudeixin de les mateixes oportunitats per desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. En aquest context, la tecnologia ha demostrat ser una eina de gran valor en el camí cap a la inclusió laboral de persones amb discapacitat. Mitjançant l’ús de la tablet de Komtainer, s’estan eliminant barreres i creant oportunitats sense precedents, permetent-los exercir tasques laborals de manera eficient i efectiva. A més, la tecnologia facilita la comunicació i la col·laboració en entorns laborals, permetent una integració més fluida i significativa.