Com funciona Komtainer Lite

Komtainer Lite, tota la gestió i el control dels residus dels municipis, al palmell de la mà.


El nou sistema per la gestió de la recollida de residus pels ajuntaments i gestores de residus, aporta un augment del control i de la informació de la utilització dels espais de la recollida com la gestió de la recollida de voluminosos d’una manera molt fàcil i usable tant pels ciutadans com pels ajuntaments i les gestores .

Però com funciona exactament Komtainer Lite? 

Komtainer Lite funciona mitjançant una App mòbil, la qual permet obrir l’accés per dipositar els residus a les illes d’emergència en els ciutadans del municipi.

Un cop el ciutadà ha obert aquest espai i ha dipositat els residus queda registrat en el seu historial. 

Per altra banda, el ciutadà, des de la mateixa App mòbil pot sol·licitar la recollida de voluminosos i reportar qualsevol incidència en les àrees emergents o de recollida.

Tota la informació queda registrada en l’historial de cada ciutadà, on es pot visualitzar i gestionar a la plataforma de Komtainer Lite, on podràs gestionar els permisos d’accés dels ciutadans i tots els historials.

D’aquesta manera, Komtainer Lite permet un control i una gestió àgil i eficient pels ajuntaments i les gestores de residus, però també una manera fàcil d’utilitzar pels ciutadans.

Vols saber-ne més sobre Komtainer Lite?