Automatització i control de l’àrea d’emergència

Les àrees d’emergència són espais complicats de controlar i que provoquen una mala imatge al municipi.

 

Les àrees d’emergència dels municipis, sovint són espais problemàtics que causen una mala imatge al municipi per culpa de tots els residus que s’hi acumulen i l’incivisme d’alguns ciutadans. Un dels aspectes complicats i que els habitants no acaben d’entendre, és que aquests espais, com molt bé diu el seu nom, són àrees d’emergència per moments puntuals. Però en canvi, en molts casos, s’utilitzen de forma habitual. 

Per altra banda, aquest incivisme no només ve provocat per persones del municipi, sinó que hi ha persones d’altres municipis o empreses que hi dipositen residus quan no haurien de fer-ho. Ja que són espais només pensats pels habitants del municipi. 

Per evitar tota aquesta problemàtica i augmentar el control i el bon funcionament d’aquests espais és necessari poder obtenir dades i saber la resposta d’aquestes tres preguntes: 

  • Qui pot dipositar residus en aquest espai?
  • Quan ho pot fer?
  • Què ha dipositat?

 

Tenint la resposta d’aquestes tres preguntes, el control, la gestió i el reciclatge augmenta dràsticament. 

 

 

Com pots controlar l’àrea d’emergència?

Komtainer, et permet controlar l’accés dels ciutadans a les àrees d’emergència d’una forma fàcil i àgil a través de l’aplicació mòbil o la targeta de proximitat.

Amb Komtainer pots definir diferents perfils ciutadans per a controlar la freqüència d’ús o els dies d’accés, permetent més o menys accesos en funció del perfil (comerços o ciutadans) o habilitant accesos per a dies específics (caps de setmana per a usuaris de 2a residències) per exemple.  

El seu funcionament és molt simple, ja que els habitants del municipi que tenen permisos, només hauran d’anar a l’àrea d’emergència i mitjançant l’ app, obriran la porta, dipositant el residu i ho informaran mitjançant l’app. 

Això permet un control i una gestió més eficient, per tal d’augmentar el bon funcionament d’aquests espais i el reciclatge en el municipi.