Author: kmpadmin

Komtainer Lite, tota la gestió i el control dels residus dels municipis, al palmell de la mà. El nou sistema per la gestió de la recollida de residus pels ajuntaments i gestores de residus, aporta un augment del control i de la informació de la utilització...

CA